การพิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตาก

คุ้มครองสิทธิ1 คุ้มครองสิทธิ2

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก เชิญคณะกรรมการพิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตากประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณะทำงานเป็นประธานคณะกรรมการฯ และผลการพิจารณาได้นนายบุญพร้อม แสนบุญเป็นประธานคณะกรรมาการฯ จัดการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดตาก  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562