โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต่อกระจก”

1123 IMG_0019

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมครูบำนาญจังหวัดตาก และโรงพยาบาลศุภมิตร จัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต่อกระจก” ตรวจสุขภาพตา คัดกรองโรคต้อกระจก แก่สมาชิกบำนาญ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก