โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

13405150_1146385632048905_2033641707_o

13389037_1146385622048906_715578506_o

13410748_1146385648715570_1414843560_o

13410718_1146385652048903_2052562516_o

13410439_1146385605382241_1734540231_o

13388988_1146385592048909_1342841806_o

13383521_1146385578715577_1057248753_o

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยท่านทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธนารที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค.
ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดำเนินการ ช.พ.ส.
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกช.พ.คและช.พ.ส. ในจังหวัดตาก ณ.โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559