โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันทุจริต

cjustqWjF8_1569837500 KHaKVoIHHu_1569837499 Or65DkMeMG_1569837505 SO8QV23HR7_1569837502

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันทุจริต ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2562 ณ โณงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จังหวัดชลบุรี