โครงการครูดูแลครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันที่23กันยายน2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก ส่งมอบอุปกรณ์ การแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น แก่ตัวแทนผู้ปวยติดเตียง จำนวน42รายโครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_2 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_7 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_8 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_9 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_11 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_12 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_15 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_20 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_21 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_22 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_23 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_24 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_27 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๑๖_28 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๒๓ โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๒๓_0 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๒๓_2 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๒๓_5 โครงการครูดูแลครู_๒๐๐๙๒๓_7