เลขาธิการสกสค.ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

uxXpzjSZm0_1467772180

นายพินิจ สุวรรณรังค์ เลขธิการ ก.ค.ศ. ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ณ. ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 กรกฏาคม 2559