เยี่ยมเยือนครูผู้สูงอายุ

เยี่ยมครู_๒๑๐๒๐๓_3เยี่ยมครู_๒๑๐๒๐๓_1เยี่ยมครู_๒๑๐๒๐๓_0

ผอ.ประทุม เกตุกิตติกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก ร่วมกับ ดร.เสวก บุญประสบ ผู้ประสานงาน ช.พ.ค./ช.พ.ส. ประจำอำเภอเมืองตาก และตัวแทนชมรมครูบำนาญ อำเภอเมืองตากออกเยี่ยมมพร้อมอาหารและของใช้สำหรับครูผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย
1.นายสมหมาย ฟักทองอยู่ อายุ 66 ปี ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก
2.นายดิเรก ฮุนทวีชัย อายุ 68 ปี ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก
3.นางมาลี ทัศนสุวรรณ อายุ 99 ปี ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก