ออมสินปรับโครงสร้างหนี้

ออมสิน ออมสิน2

คณะผู้จัดการธนาคารออมสินจ.ตาก เข้าพบ นายประทุม เกตุกิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ตาก เพื่อประชุมปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิก ณ.ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จ.ตาก