ออกประชาสัมพันธ์ งาน ช.พ.ค. /ช.พ.ส.

แนะนำครู3 แนะนำครู5 แนะนำครู7

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561เวลา 10 .00 น. นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากร่วมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 165 คน ซึ่งดำเนินการโดยศึกษาธิการจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก