หอพัก สกสค ยุคใหม่

D3C89gzIF9_1467169783

หอพัก สกสค.ยุคใหม่เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559