สืบสานประเพณีไทย หล่อเทียนพรรษา

หล่อเที่ยน
ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา  โดยมีดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.15 น. ณ.สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค.