สานต่อโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต่อกระจก”

33944427_1902661896433074_5822680110850899968_n 33963884_1902661993099731_8047146529326104576_n 34061925_1902661723099758_2133771342137262080_n 34156420_1902661706433093_2072802451714473984_n

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมครูบำนาญจังหวัดตาก และโรงพยาบาลศุภมิตร สานต่อโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต่อกระจก” ตรวจสุขภาพตา คัดกรองโรคต้อกระจกและติดตามอาการหลังผ่าตัดต่อกระจก แก่สมาชิกบำนาญ และครู ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก