สร้างความเข้าใจกับสมาชิกช.พค.-ช.พ.ส

13410885_1146419122045556_1752777658_o13389120_1146419105378891_532617018_o
คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโชน์ของสมาชิก
เพื่อให้สมาชิก มีความเข้าใจและปฏิบัติตรงตามระเบียบ ณ.โรงแรมเวียงตาก