สถานพยาบาล สกสค.ให้บริการฉีดวัคซีน

วัคซีน1
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถานพยาบาล สกสค.จัดกิจกรรม “การฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รวมทั้งคนป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่อว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดโรค ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูการจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิงให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีน