“สกสค.เดินหน้า..สร้างจิตอาสา 904″

อบรใจิตอาสา อบรมจิตอาสา

วันที่ 22 พ.ค. 2562  นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า..สร้างจิตอาสา 904″ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร