ร่วมสืบสานประเพณีไทย งานสงกรานต์

3072n สงกาน

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ ในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 1 อ.เมืองตาก