รางวัลเลิศรัฐ

เลิศรัฐ

วันที่ 11 มี.ค.2562นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก รับเกียรติบัตรผู้ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ