รางวัลพระพฤหัสบดี

144193263_1906725892813087_5071879949804175035_n 144704813_1257017871361346_7487247735956684843_n 145268111_2495188104120202_5047785928347741599_n 145648662_2723127567904345_2886360695527495423_n 145654871_217386203424419_1269546162392937780_n

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผอ.ประทุม เกตุกิตติกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก เป็นประธานมอบรางวัลพระฤหัสบดี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
-ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวอัจฉริยา สิงห์ทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีวิทยา ได้รับมอบเข็มพระพฤหัสบดี+เกียรติบัตร+เงินรางวัล 30,000 บาท
-ประเภทบุคคล รางวัลระดับจังหวัด ได้แก่ นายวินัย หาญพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสรรพวิยาคม ได้รับมอบเข็มพระพฤหัสบดี+เกียรติบัตร+เงินรางวัล 5,000 บาท
-ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา รางวัลระดับจังหวัด ได้แก่ ผอ.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับมอบเข็มพระพฤหัสบดี+เกียรติบัตร+เงินรางวัล 5,000 บาท
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก