รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์

ดาวน์โหลด

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญญาลักษณ์การจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคาสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียติ
ตั้งแต่วันที่๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐