ยินดีต้อนรับผอ.สพป.ตากเขต 2

 

ตอนรับผอ.เขต2

 

 

 

 

นายธงชัย บัวเกตุ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จ.ตาก
ยินดีต้อนรับ นายอโนทัย ไทยวรรณศรี
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2
ในฐานะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก
ณ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก  มื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559