มอบเงินแก่ศูนย์ดูแลครูและบุคคลากรทางการศึกษา จังหวัดตาก

49308617_1291045027712466_3313529232633626624_n 49673875_1849031848555600_857881887304056832_n 50398068_2327409134208298_7917179839696601088_n

วันที่12มกราคม 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมครูบำนาญอำเภอแม่สอด พร้อมมอบเงินแก่ศูนย์ดูแลครูและบุคคลากรทางการศึกษา จังหวัดตากจำนวน 20,000บาท ณ โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก