มอบเงินเพื่อทำโรงทานวันพ่อ

บริจาคเงินโรงทานในวันพ่ อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงิน ให้กับชมรมบำนาญเพื่อทำกิจกรรมโรงทานวันพ่อ ในวันที่ 5ธันวาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำปิง จังหวัดตาก