มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

เงินบำนาน

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินแก่ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

จำนวน 20,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก วันที่ 8 มีนาคม 2561