มอบเงินช่วยเหลือครูผู้ประสบวาตภัย

,v

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นางอัจฉราภรณ์ ไชยรัตน์ ครูผู้ประสบวาตภัย  สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน  อำเภอแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 5,000 บาท