มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

28512149_1806711099361488_1815744733_n 28512156_1806710966028168_332563298_n 28512714_1806710936028171_1250119579_n 28534065_1806710489361549_460198437_n

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 3 ทุน ทุนละ4,000บาท แก่ 1.นางสาวพรชนก กองคำ บุตรนางธนพร กองคำ 2.นางสาวธัญภรณ์ นิลจันทร์ บุตรนางเบญจรักษ์ นิลจันทร์ 3.นางสาวรมณียา บุพศิริ บุตรนางสาวมณีรัตน์ เปรมทอง ณสำนักงานสกสค.จังหวัดตาก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561