มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู

ทุน.... ทุน... ทุน.. ทุน.

27 สิงหาคม 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตาก เป็นประธานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสิงหาคม 2562 และมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายๆละ 4,000 บาทได้แก่ 1.น.ส.เกสรา พันธ์ปัญญากรสกุล 2.น.ส.พรชนก กองคำ 3.น.ส.ธัญญาภรณ์ นิลจันทร์ ณ ห้องประชุมทัศน์พงษ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก