พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้เกียรติพาคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

IK1aYxxiSG_1467082979

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้เกียรติพาคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการ
และรับฟังรายงานเรื่องความพร้อมของหอพัก สกสค.ก่อนเปิดให้บริการ
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559