ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวมหนี้4 ประชุมรวมหนี้1 ประชุมรวมหนี้2 ประชุมรวมหนี้3
นายโกศล  ปราคำ ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ สกสค. เป็นวิทยากรประชุมชี้แจงการแก้ไขหนี้สินวิกฤติ ให้แก่สมาชิกผู้ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ.ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด