ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ประจำเดือน มีนาคม 2562

DSCF2504 DSCF2527 DSCF2551

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดตาก ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 2562 กับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานเดิน สกสค.ครั้งที่1  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก