ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ประจำเดือน เมษายน 2561

ปช เมย61 ปชเม.ย61

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดตาก ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 2561 กับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก