ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก

22883151_1681742198525046_1459601814_n 22894866_1681742191858380_821744664_n

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ร่วมกับตัวแทนธนาคารออมสิน เพื่อบริหารจัดการการติดตามหนี้กองทุนฯ  ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก