ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดตาก ประจำเดือน มกราคม 2561

27399531_1775091769190088_498038817_n 27582993_1775091835856748_147459724_n

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดตาก ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 2561 กับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก