ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

68963451_2330248403677923_3852729803614453760_n 69442397_2330248357011261_2057963752023654400_n

27 สิงหาคม 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตากครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายบุญพร้อม แสนบุญ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมทัศน์พงษ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก