ประชุมกรรมการ สำนักงาน สกสค.

13517819_1157460037608131_1583349097_o 13518217_1157460047608130_1346792278_o

นายธงชัย บัวเกตุ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก
ประจำเดือนมิถุนายน 2559  วันที่28 มิถุนายน 2559