ประชุมกรรมการสกสค.จังหวัดตากประจำเดือนเมษายน 2560

ประชุม1 ประชุม2 ประชุม3

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตาก (ครั้งที่ 4/2560) โดย นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
ผอ.สกสค.จังหวัด เป็นประธาน (วันที่ 28 เม.ย. 60 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก)