ประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค./ ช.พ.ส.

แนะนำครู แนะนำครู1

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค./ ช.พ.ส. ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561