ประชามสัมพันธ์ งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

แนะนำครู14 แนะนำครู10 แนะนำครู11

วันที่ 3 ธันวาคม 2561เวลา 9.30 น. นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดตาก ออกประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส ในการปฐมนิเทศบรรจุครูผู้ช่วยของสำนักงานศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม อาคารเสมรสุต