นายกำจร วงศ์วันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ออกพบปะข้าราชการประจำอำเภอวังเจ้า

ประชุมครูวังเจ้า1(6)ประชุมครูวังเจ้า3

ประชุมครู4วังเจ้า

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก  ออกพบปะข้าราชการประจำอำเภอวังเจ้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้สวัสดิการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ.อาคารแม่ สพป.ตากเขต1