นายกำจร วงศ์วันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ออกพบปะข้าราชการประจำอำเภอแม่สอด

ออกหน่วย241 ออกหน่วย243

ออกหน่วย244 ออกหนาวย242

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก  และคณะเจ้าหน้าที่ สกสค.จ.ตาก ออกพบปะข้าราชการบำนาญประจำอำเภอแม่สอด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้สวัสดิการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เมื่อวันที่24พฤษภาคม 2560 ณ.โรงเรียนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก