นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช แสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศคึกษาตากเขต1

ส่งผอ.เขต1 ภูวนาท2

นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ร่วมแสดงความยินดี  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตากเขต1 ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่ สพป.ตากเขต1