ทุนการศึกษาบุตรปี 2562

TWJ5xyyDRr_1558952716

⚠️แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวด่วนเรื่องทุนการศึกษาบุตรปี 2562
⚠️-ทุนช่วงชั้นที่ 4 (ปัจจุบันกำลังเรียนชั้น ม.4มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป)ทุนละ 4,000 บาท/ปีจังหวัดละ 1 ทุนให้ต่อเนื่องจนจบ ม.6
⚠️-ทุนปริญญาตรี(ปัจจุบันกำลังเรียนปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป) ทุนละ 10,000 บาท/ปีทั้งประเทศได้ 5 ทุนให้ต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี
ส่งแบบคำของและเอกสารประกอบที่ สกสค.จังหวัดตากภายในวันที่ 31 พ.ค.62 จะส่งส่วนกลางภายใน 28 มิ.ย.62 …ครับ(siren)สอบถามนายอุทัย 0862124956 ผอ.กำจร 0815327961
ลิงค์ดาวโหลด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3282