ตรวจดวงตาแก่สมาชิกบำนาญ จังหวัดตาก

ตรวจตา1 ตรวจตา2 ตรวจตา3

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมครูบำนาญจังหวัดตาก และโรงพยาบาลศุภมิตร สานต่อโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต่อกระจก” ตรวจสุขภาพตา คัดกรองโรคต้อกระจกและติดตามอาการหลังผ่าตัดต่อกระจก แก่สมาชิกบำนาญ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก