ชมรมครูบำนาญเมืองตากการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตาก เยี่ยมชมการฝึกอบรมของชมรมครูบำนาญเมืองตาก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมอาชีพ จากวิทยากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก

IMG_0006 IMG_0018 IMG_0020