จิตอาสารวมใจปรับภูมิทัศน์ สนง.สกสค.จังหวัดตาก

67622450_2277427298960034_3062489283240656896_n 67512905_2277423868960377_3906033813796421632_n 67586858_2277424055627025_2558995262177542144_n 67501536_2277427975626633_8822917455203532800_n 67360267_2277428012293296_8691702364609970176_n 67268908_2277423922293705_2392710114344697856_n 67114659_2277427108960053_7544149049432080384_n

ขอขอบคุณสมาชิก ช.พค. ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจปรับภูมิทัศน์ สนง.สกสค.จังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 ในวันเสาร์ ที่27 ก.ค.2562 ณ สนง.สกสค.จังหวัดตาก