ข้าราชการบำนาญขอคำแนะนำ

13340587_1142386422448826_1799230180_o
นางสาวกนกวรรณ แก้วคง ให้คำแนะนำสมาชิกเกี่ยวกับการดำรงสมาชิกช.พ.ส.
เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบและตามแนวทางที่ถูกต้อง