ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวภูมิถาวร

ฟื้น

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.สกสค.จังหวัดตากมอบเงินค่าจัดการศพนางฟื้น ภูมิถาวร สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 18961ให้กับนายขุนพล ภูมิถาวร ผู้จัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดหนองข่อย อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ฌาปนกิจศพวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563