ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จันทร์แสงศรี

วีระ

นายอุทัย ใจวงษา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 .-บาท ให้แก่ทายาท นายวีระ จันทร์แสงศรี สมาชิก ชพค.สังกัดอำเภอเมือง วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก