ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จินารักษ์

จิระประภา

วันที 26 มีนาคม 2562 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่ทายาท นางจิรประภา  จินารักษ์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 150235 เสียชีวิตวันที่ 25 มีนาคม 2562  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก