ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงษ์จ่อน

ทิฆัมพร ทิฆัมพร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายอุทัย ใจวงษา  นักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ  ช.พ.ค. จำนวน 200,000บาท  ,ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 100,000 บาทให้แก่คู่สมรสนางทิฆัมพร วงษ์จ่อน เสียชีวิตวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562     ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก