ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคล้ายทอง

สมพงษ์

วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2562 นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000บาท ให้แก่คู่สมรส สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 418002 นายสมพงศ์ คล้ายทอง  เสียชีวิตวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก